Luokka:Tutorointi

Otavan Opiston Wiki

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Sisällysluettelo

''Tutor tukee oppimista"

'

Erilaisten etäopiskelumuotojen ja opiskelijavaihdon myötä havahduttiin huomaamaan, että tarvitaan muutakin kuin luokan tai luentosalin edessä tietoa jakava opettaja. Lisätueksi tulivat tutorit. Sana tutor pohjautuu latinaan ja se voidaan kääntää ohjaajaksi, valmentajaksi tai opintoluotsiksi, jotka ilmaukset havainnollistavat hänen tehtäväkenttäänsä. Tutorointi on siten oppimiseen ohjaavaa palvelua.
Seuraavassa pohditaan tutorointia aikuisopiskelijoiden näkökulmasta tilanteessa, jossa opiskelijat ehkä vain muutaman kerran tai eivät ollenkaan näe omia opettajiaan tai omaa kouluaan. Esimerkkinä ajatellaan Otavan opiston nettilukiota.
Nettilukiolaisilla on takanaan joko peruskoulu, lukio osittain tai ammatillisia opintoja, siis itseohjautuvista opinnoista tai verkko-opinnoista ei ainakaan laajasti ole kokemuksia, he eivät siis aloittaessaan ole valmiita tämäntyyppiseen opiskeluun. Tuki on tarpeen ja laajemmalla, keskustelevammalla tavalla kuin mihin opettajilla on mahdollisuus.


Millainen ihminen on tutor?


Vaikka kukaan ihminen ei pystykään kaikkiin asioihin vastausta löytämään, tulee tutorin kyetä empaattiseen kuunteluun, rohkaisevaan kommunikaatioon ja huonoistakin aisoista valoisan ja positiivisen asiankannan löytämiseen. Tutorin tulisi olla myös helposti lähestyttävä kaikissa tilanteissa, missä auttaakin muun muassa verkkoyhteydet, sillä kaikkien ihmisten ei ole helppo ongelmissaan kohdata ihmistä kasvotusten. Toisaalta on mahdollista että tutor ja opiskelija kohtaavat opiston aktiviteeteissä, tähänkin tutorilla pitää olla valmius.
Kuuntelu ja tukemistaitojen lisäksi tutorin tulisi pystyä analysoimaan tarkemmin opiskelijoiden ongelmia ja auttaa heitä eteenpäin kohti ongelman ratkaisua ja opintojen edistymistä, tämä on perimmäisenä päämääränä, vaikka keskustelu olisikin vapaata. Tavoitteeton keskustelu ei ole tutorointia. Ei myöskään ole häpeä tai virhe kertoa opiskelijalle, että ei pysty tai ei osaa auttaa häntä. Tämän kaltaisissa ongelmissa on kuitenkin hyvä ohjata opiskelija opettajan tai muun tietävän puheille tai pyytää palaamaan asiaan myöhemmin, jotta voit tutorina ottaa asiasta selvää.
Tutor on myös perehtynyt aikuisopiskelijan tunnuspiirteisiin, tieto auttaa häntä ymmärtämään opiskelijan reagointia ja sitä myötä löytämään toimivat ohjeet tai vinkit.
Tutor myös harkitsee selväksi oman toimintansa lähtökohdat, miten hän on tavoitettavissa, miten nopeasti vastaa; oman sitoutumisensa hän on jo ennakkoon miettinyt selväksi.Toimintaan liittyy myös se, että tutor sopii asiasta opiston opettajan/ opettajien kanssa. Parhaimman tuen hän pystyy antamaan, jos hän on itse suorittanut kurssin tai hänellä muutoin on asiasta kohtuullinen määrä tietoa. Ja asiaan ryhtyessään hän ymmärtää, että tutorointi ilman muuta vie aikaa.


Millainen on opiskelija?

Alkuvaiheen opiskelija voi olla neuvoton, hän ei tiedä täsmällisesti, miten hän aloittaa tai edes mitä hänen kannattaa tutoriltaan kysyä. Tutorin on lupa osoittaa aktiivisuutta, jos hän katsoo sen perustelluksi.
Ja aivan alusta lähtien käy ilmi aikuisopiskelijoiden erilaisuus. Kohdalle voi osua kriittinen henkilö, joka herkästi huomaa parannustarpeita oppimisjärjestelyissä ja oppisisällöissä. Hänellä on hyvin mahdollisesti tarkat tavoitteet. Sopeutuva opiskelija sen sijaan on melko passiivinen, kerää vain opintosuorituksia päästäkseen päämääränä olevaan työhön tai opiskelupaikkaan. Vetäytyvällä opiskelijalla taas on itsetunto-ongelmia jotka heijastuvat opintoihin. Viimeisenä ryhmänä voidaan mainita transformaatiomalli, jossa koetaan voimakkaasti oppimisen arvo ja sitoudutaan opintoihin lujasti.


Millaista on tutorointi?

Tutorointi on monenlaisia asioita jotka vaihtelevat tutoroijan ja tutoroitavan tarpeiden, kykyjen ja valintojen mukaan. Tutorointi on siis monien asioiden summa, jonka muotoutuu jokaisen tarpeiden mukaiseksi kokonaisuudeksi. Yksinkertaisesti voidaan sanoa, että tutorointi voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmätutorointina. Suunnitelmallisena ja kokonaisvaltaisena ohjausprosessina tutorointi on tarkoitettu oppijan avuksi hänen oppimistaitojensa kehittämisessä. Olennaisia seikkoja tutoroinnissa ovat yksilöllisyys, luottamuksellisuus, sosiaalinen vuorovaikutus ja yhteistyö. Se millaiseksi tutorointi muodostuu riippuu hyvin paljon kulloisenkin tutorin ohjausnäkemyksestä, persoonallisista ominaisuuksista ja kokemustaustasta sekä opiskelijoista että oppimisprosessin vaiheesta. Tärkeätä kuitenkin on se, että ohjaus lähtee aina oppijan tarpeista, eikä ohjausta tyrkytetä väkisin.
Tutorointia ovat siis kaikki ne toimenpiteet ja ratkaisut, joita tehdään oppijan itsenäisen oppimisen tueksi ja ohjauksen toteuttamiseksi. Tutoroinnin perustavoite on auttaa jokaista oppijaa saavuttamaan asettamansa oppimistavoitteet.


Lähteet:
http://www.uta.fi/tyt/verkkotutor/tutyok.htm
http://www.ilmainensanakirja.fi/trans?Q2=&Q=tutor&F=-&T=fi
Lehtinen, E. 1992: Opiskelun ohjaaminen. teoksessa Ekola, J. (toim.) Johdatus ammattikorkeakoulupedagogiikkaan. Juva: WSOY.

http://www.uta.fi/viesverk/neuvokki/tuutoreille
Tutorointi verkossa

Sivut, jotka ovat luokassa Tutorointi

Seuraavat 2 sivua kuuluvat tähän luokkaan. Sivujen kokonaismäärä luokassa on 2.

<

T

Henkilökohtaiset työkalut